Προγεννητικός έλεγχος τεστ-ToRCH IgM

Βασικό τεστ προγεννητικού ελέγχου σε δείγμα ορού ή πλάσματος

  1. Ανίχνευση αντισωμάτων IgM έναντι του Toxoplasma gondii (Toxo)
  2. Ανίχνευση του ιού της Ρουβέλλας (Rubella)
  3. Ανίχνευση του Κυτταρομεγαλοιού (CMV)
  4. Ανίχνευση του ιού του απλού έρπητα 1/2 (HSV1/2)

Περιγραφή

Βασικό τεστ προγεννητικού ελέγχου σε δείγμα ορού ή πλάσματος

  1. Ανίχνευση αντισωμάτων IgM έναντι του Toxoplasma gondii (Toxo)
  2. Ανίχνευση του ιού της Ρουβέλλας (Rubella)
  3. Ανίχνευση του Κυτταρομεγαλοιού (CMV)
  4. Ανίχνευση του ιού του απλού έρπητα 1/2 (HSV1/2)