Ηπατίτιδα C Ανίχνευση Αντιγόνου RightSign / 622061

HEPATITIS C, Διάγνωση ηπατίτιδας C με ποιοτική ανίχνευση αντισωμάτων όλων των αντιγονικών περιοχών του πυρήνα
( CORE, NS3, NS4, NS5.)

Περιγραφή

HEPATITIS C, Διάγνωση ηπατίτιδας C με ποιοτική ανίχνευση αντισωμάτων όλων των αντιγονικών περιοχών του πυρήνα
( CORE, NS3, NS4, NS5.)